Niedziela, 20 kwietnia 2014
Imieniny: Czesław, Agnieszka, Marian

Waluty skup sprzedaż
EUR 4,1445 4,2283
USD 2,9954 3,0560
CHF 3,4014 3,4702
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW (2014-04-18 18:59)
WIG 51510.98 +1,17%
WIG20 - -
mWIG40 3385.14 +0,55%
sWIG80 - -
Wspierane przez Money.pl

Działalność jednoosobowa

 

Etap I Urząd Miasta lub Giminy 

Udajemy się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy w celu uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisu dokonuje: wójt, burmistrz albo prezydent miasta i czynność ta podlega opłacie w wysokości 100zł. Wniosek o wpis powinien zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko
- nazwa firmy (nieobowiązkowo)
- nr ewidencyjny PESEL
- adres zamieszkania
- adres siedziby firmy (jeżeli stale wykonujemy działalność poza miejscem zamieszkania)
- rodzaj działalności
- datę rozpoczęcia działalności

Adresy właściwych lokalizacji urzędów miast znajdziesz tu a urzędów gmin tu. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki urzędów na naszej stronie. Znajdziesz ją na prawym pasku tej strony.
Wzory dokumentów dla Urzędów Miast i Urzędów Gmin znajdziesz tu.
 

Etap II GUS 

Po otrzymaniu wpisu firmy do ewidencji to udajemy się do wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego, w którym składamy wniosek (RG-1) o nadanie numeru REGON. We wniosku przedstawiamy:

- nazwę firmy, i adres siedziby,
- formę prawno-organizacyjną,
- stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
- rodzaj przeważającej działalności.

Na stronę www GUS możesz przejść klikając ten link.
 

Etap III Pieczątka 

Wyrobienie pieczątki firmowej nie jest obowiązkowe. Bardzo często jest ona jednak „mile widziana”. Wyrabiamy więc ją.
 

Etap IV Konto bankowe

I tu ciekawostka – posiadanie konta firmowego nie jest koniczne. Ale, po pierwsze, jest bardzo wygodne, po drugie, w wielu urzędach (np. urzędy skarbowe, ZUS) ciężko cokolwiek załatwić bez tego. Zakładamy więc firmowe konto.
 

Etap V Urząd Skarbowy 

Udajemy się do Urzędu Skarbowego w celu zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz nadania numeru NIP. W urzędzie skarbowym musimy także zadeklarować, czy będziemy płatnikami podatku VAT. Pełen zestaw dokumentów niezbędnych w urzędach skarbowych znajdziesz tu.

Adresy urzędów skarbowych w naszym wojewodztwie znajdziesz tu lub w wyszukiwarce urzędów na naszej stronie (prawy pasek).


Etap VI ZUS

Kolejny krok to rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dokumenty potrzebne w urzędach ZUS znajdziesz tu.

Lista urzędów ZUS jest tu. Właściwy urząd możesz też znaleźć w wyszukiwarce urzędów.


Etap VII Państwowa Inspekcja Pracy

Jeżeli zakładając firmę zatrudniamy także pracowników to jesteśmy zobowiązani zawiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Adres PIP dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajdziesz tu lub w wyszukiwarce urzędów na naszej stronie.

 

Etap VIII Sanepid

Z kolejną (jeżeli zatrudniamy pracowników) wizytą musimy się wybrać do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej czyli do popularnego sanepidu. Listę sanepidów naszego województwa znajdziesz tu lub w wyszukiwarce urzędów na naszej stronie (prawy pasek).

 

Etap IX Koncesje i zezwolenia

Jeżeli nasza działalność wymaga uzyskania jakiegoś rodzaju koncesji czy zezwoleń, to musimy to zrobić. Krótką instrukcję – kto, kiedy i jak ma uzyskać koncesje czy zezwolenia znajdziesz tu.

PARTNERZY